Vinkkipankki

MOTORIIKAN HAASTEET - linkit ja materiaalit 

Liikunta ja oppiminen

Liikkuva keho - tehokkaat aivot. 

Liikuntasuositukset kouluikäisille.

 

Linkkejä

Ekin jumppavideot. Taitojen harjoitteluun, ketjuttamiseen, pilkkomiseen ja kehonhallinnan kehittämiseen.

Motoriikan havainnointilomake. Lomake helpottamaan 6-9-vuotiaiden lasten yleisten motoristen taitojen havainnointia.

Valmennustaito.infon videolinkit. Kattava taitokartta motorisista perustaidoista videolinkkeineen.


Kirjallisuutta

Hupsis! Sensomotorinen rata lapsen kielenkehityksen tukena.Taipale-Oiva, S. ym. 2004.

Hyppää pois - lapsen motoriikan arviointi ja kehittäminen. Karvonen, P. 2003.

Krokotiilijuoksu. Ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. Jaakkola, T. 2014.

Loikkiksella ketteräksi. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja.Viholainen, H. ym. 2011.

Lasten motoriset koordinaatiohäiriöt. Ahonen, T. 1990. Väitöskirja.

Moto-kerho. Motoristen perustaitojen harjaannuttaminen koulun kerhossa.Sääkslahti, A. & Cantell, M. 2009.

Tarkkaavaisuutta Innojumpalla.Mikael-koulu.

 

 


Jaa artikkeli