Vinkkipankki

vinkkipankki

Vinkkipankista löydät ideat, vinkit, materiaalit ja linkit, hyödynnettäväksesi.

Puuttuuko jotain? Vinkkaa sähköpostilla info@innostunliikkumaan.fi

MATERIAALEJA

Skillilataamo. Maksuttomia harjoitteita motoristen taitojen harjoitteluun ja havainnointiin.

Motoriikan haasteet ja ideat niiden ratkaisemiseksi -opas. Tallenna tai tulosta maksuton tukimateriaali.

Motoriikan haasteet varhaiskasvatuksessa. Tallenna tai tulosta maksuton materiaali.

Motoriikan havainnointilomake. Maksuton, verkkokäyttöinen lomake motorisen oppimisen vaikeuden tunnistamiseen.

Moto-taituriksi. Vinkkejä ja virikkeitä 4–12-vuotiaiden lasten motoristen taitojen harjoitteluun perheliikunnassa.

100 pientä askelta ideaopas. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman opas varhaiskasvatukseen.

Valmennustaito.info. Taitokartta sekä havainnollistavat videot.

Ekin jumppavideoita. Emerituslehtori Erkki tervon materiaaleja sovelluksista telinesalissa.

Skillinopat. Tyhjistä maitotölkeistä askarreltavat taukoliikuntamateriaalit.

X-breikki. Hauska tapa tauottaa oppimista ja siinä sivussa hieman vaivihkaa kerrata opittua.

Liikkuva koulun ideat. Liikkuvan koulun ideat koulupäivään

Suunnittelen liikuntaa. Lasten liikuntaa ohjaaville; kasvattajille ja valmentajille.

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten. Vinkkejä ja välineitä äikän ja matikan opettamiseksi liikkumalla.

Toiminnallinen oppiminen paperilta tavaksi. TOPATA -hankkeen menetelmiä.

Koko perheen liikuntaa. Neuvokkaan perheen vinkit.

Draivia kouluun! Suomen Golfliiton suunnittelema ja yhdessä pilottikoulujen opettajien kanssa jalostama ohjelma sisältää valmiit tuntisuunnitelmat videoituine ohjelmineen ja välinebägin alakoulujen opettajien käyttöön.

Pallopelejä ja pelisovelluksia. Huovinen, Remahl ja Turunen.

Minähän osaan! Harjoituksia karkea- ja havaintomotoristen taitojen oppimisen tueksi leikki-ikäiselle

Vinkkikortit. Valon vinkkikortit ulkoiluun.

Kiinnostavaa tietoa

Liikkuva keho - tehokkaat aivot. 

Liikuntasuositus kouluikäisille.

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (2016).

Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille (2016).

Taitotohtorin blogi.

Kouluasiaa.fi.

Lasten liike. Suomen Olympiakomitea.

Kirjallisuutta aiheesta

Ahonen, T. Lasten motoriset koordinaatiohäiriöt.

Alahuhta, E. 1990. Leikin ja puhun, liikun ja luen: puhe-lukivaikeudet ja perusvalmiuksien harjoittaminen.

Alanko, R. ym. Ota minut mukaan. Erityistukea tarvitseva lapsi leikissä ja liikunnassa.

Arvonen, S. (toim. ) 2004. Porukalla: perheliikuntaohjaajan käsikirja.

Autio, T. Liiku ja leiki - motorisia perusharjoitteita lapsille.

Cairney, J. (edit). Developmental Coordination Disorder and its consequences.

Drew, S. Fidget busters. Brain breaks and energisers for the classroom.

Drew, S. Can’t play, won’t play. Simply sizzling ideas to get the ball rolling for children with dyspraxia.

Drew, S. Take ten. Advice, games and activities to develop fine motor skills.

Huovinen, T. (toim.) (2003). Talviliikuntaa kaikille – Soveltavan talviliikunnan käsikirja.

Jaakkola, T. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi.

Jaakkola ym. (toim). Liikuntapedagogiikka.

Järvinen, T. 2012. Lapset liikkumaan: leikkejä, liikuntaa ja harjoituksia.

Karjalainen & Parkkisenniemi. Kuperkeikka kaverin kans.

Karvonen, P. Hyppää pois! Lapsen motoriikan arviointi ja kehittäminen.

Karvonen, P., Siren-Tiusanen, H. & Vuorinen, R. 2003. Varhaisvuosien liikunta.

Kauranen, K. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen.

Komulainen, J. Liikuntamaisteri. Tehtäväkirja 1-2. -luokkalaisille.

Kovanen, P. & Uotinen, S. Oppi omiin käsiin. Liikuntavamma toiminnan haasteena.

Kranowittz, CS. Tahatonta tohellusta: sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä.

Laasonen, K. 2015. Motoristen taitojen arviointiin ja niihin liittyvien vaikeuksien tunnistamiseen käytettävän testin kehittäminen 4-6-vuotiaille lapsille

Latva, T. ym. MOPA-motoriikka paremmaksi.

Luonto-Liiton julkaisu 2013, 4.painos. Luontoleikit.

Mikael -koulu. Tarkkaavaisuutta innojumpalla.

Numminen, P. Alle kouluikäisten lasten havaintomotorisia ja motorisia perustaitoja mittaavan APM-testistön käsikirja.

Omis / NMI. Opassarja oppimisvaikeuksista.

Pulli, E. Lupa liikkua: liikuntaleikkejä ja -tuokioita varhaiskasvatukseen.

Pulli, E. Loruloikkia: ja muita liikuntaleikkejä varhaiskasvatuksessa.

Rintala, P. ym. Liiku ja opi: liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin.

Salpa, P. Lapsen liikkumisen kehitys: ensimmäinen ikävuosi.

Sherborne, V. Lasten kokonaiskehitystä tukeva liikunta.  Yleisopetus, erityisopetus ja esiopetus.

Sudgen, D. & Chambers, M. Children with DCD.

Suomen Mielenterveysseura. Moto-taituriksi. Vinkkejä ja virikkeitä 4–12-vuotiaiden lasten motoristen taitojen harjoitteluun perheliikunnassa.

Sääkslahti, A. 2015. Liikunta varhaiskasvatuksessa.

Sääkslahti, A. & Cantell, M. Moto-kerho. Motoristen perustaitojen harjaannuttaminen koulun kerhossa.

Taipale-Oiva, S. ym. Hupsis! Sensomotorinen rata lapsen kielenkehityksen tukena.

Tiainen, T. & Välimäki, V. Lukuja liikkuen, tavuja touhuten.

Valteri -puoti. SDM-menetelmä, DVD.

Vau ry. Moto asemat.

Viholainen, H. ym. Loikkiksella Ketteräksi.

Zimmer, R. 2011. Psykomotoriikan käsikirja - teoriaa ja käytäntöä psykomotoriseen tukemiseen.

Jaa artikkeli