HAVAINNOINTITYÖKALUT

Arjessa tehtävän havainnoinnin lisäksi havainnointia kannattaa tehdä säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain. Havainnointilomake tai -testi ja muistiin kirjatut havainnot auttavat näkemään, kehittyvätkö taidot eteenpäin.

Esimerkiksi Skidi- jaskillireilin tai MOQ-T -verkkotyökalun avulla voit tehdä havainnointia helposti ja kattavasti.

Skidi- ja skillireilit

Skidi- ja skillireilien avulla voidaan havainnoida ja harjoitella useita liikkumis-, tasapainoja välineenkäsittelytaitoja sekä havaintomotorisia taitoja. Havainnot taitojen kehittymisestä tulisi dokumentoida, ja niiden tulisi kulkea lapsen mukana läpi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen. Näin taataan, että mahdolliset haasteet motorisissa taidoissa huomataan ajoissa. Mikäli lapsen taitojen kehittymisessä jokin asia huolettaa tai mietityttää, kannattaa lapselle tehdä standardoitu motoristen taitojen testi.

Taitoradan voit tehdä sisälle liikuntasaliin tai hieman muunnellen myös ulos. Valitse tilaasi sopivat tehtäväpisteet ja anna lapsille tehtäväksi koota rata itse kansion sisältämiä kortteja hyödyntäen. Aikuisen tulee kuitenkin aina varmistaa radan turvallisuus ja valvoa lasten liikkumista radalla. Skillireili tukee erinomaisesti myös Motoriikan havainnointilomakkeen (MOQ-T) täyttämistä.

Katso tarkemmat ohjeet Skidi- ja Skillireileihin Skillilataamosta!

Skidireili 1-2 v.

Skidireili 3-5 v.

Skillireili 6-8 v.

MOQ-T eli verkkotyökalu motoriikan havainnointiin

Kaatuileeko ja kompuroiko lapsi usein? Miksi pyöräilemään oppiminen on vaikeampaa kuin muilla? Ovatko ruokailu- sekä pukeutumistilanteet haasteellisia?

Motoriikan havainnointilomake (Motor Observation Questionaire for Teachers, MOQ-T) on kehitetty työvälineeksi helpottamaan motoriikan haasteiden tunnistamista kouluympäristössä, ja sen avulla voidaan tarkastella lapsen karkea- ja hienomotorisia taitoja. Verkkokäyttöinen lomake toimii luotettavimmin 6-9 -vuotiaille lapsille.

Havainnointilomake ei diagnosoi eikä leimaa lasta, mutta antaa lasta lähellä olevalle aikuiselle tietoa lapsen motorisen suoriutumisen tasosta. 

Lomakkeen käyttömahdollisuuksia:

  • Tiedostaminen ja tunnistaminen
  • Moniammatillinen yhteistyö (varhaiskasvattaja/opettaja – terveydenhuolto – huoltaja)
  • Seuranta
  • Puheeksi ottamisen väline
  • Tiedon keruu arjessa suoriutumisesta

Siirry MOQ-T -lomakkeeseen!

Jaa artikkeli