.

HAVAINNOI JA TUNNISTA HAASTEET

Motoriikan haasteet ja motorisen oppimisen vaikeus on nähtävissä jo varhaisista vuosista alkaen. Tämän vuoksi motoristen taitojen kehittymistä tulisi seurata.

Motoristen taitojen kehittymistä on hyvä havainnoida arjen eri tilanteissa. Jokainen lapsen lähellä oleva ihminen voi osallistua havainnointiin, esimerkiksi lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, erityislastentarhanopettaja, opettaja, erityisopettaja, huoltaja, harrastuksen ohjaaja ja lapsi itse.

Lisäksi havainnointi- ja seurantalomakkeet ovat hyvä apu havaintojen tekemiseen sekä taidon kehittymisen dokumentointiin. Mikäli on aihetta epäillä, että lapsella on haasteita motoriikassa ja taito ei kehity, on hyvä varmistaa asia vielä standardoidun testin avulla.

Havainnoi ja tee yhteistyötä

1. Havainnoi ja dokumentoi

  • Havainnoi kaikkien lasten motorisia taitoja säännöllisesti.
  • Dokumentoi havainnot esim. lapsen vasuun tai oppimissuunnitelmaan.
  • Seuraa kehittyvätkö taidot

2. Arvioi

  • Mikäli huoli herää, tee lapselle motoriikan testi tai tarkempi arvio (Esim. APM-testi, MOQ-T tai Ketteräksi-menetelmä).

3. Tee yhteistyötä

  • Ota huoli puheeksi vanhempien kanssa.
  • Konsultoi tarvittaessa erityislastentarhanopettajaa tai erityisopettajaa.
  • Tee yhteistyötä esim. terveysalan ammattilaisten kanssa.

4. Suunnittele, tue ja arvioi

  • Kirjaa sovitut tukitoimet lapsen vasuun tai oppimissuunnitelmaan.
  • Anna tukea sovitusti ja kannusta lasta harjoitteluun.
  • Seuraa taitojen kehittymistä ja arvioi annettua tukea.

“Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan, lastentarhanopettajan, erityislastentarhanopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan.“

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016

Jaa artikkeli