TEHOSTA OPETUSTASI

Jokainen lapsi hyötyy kognitiivisesta lähestymistavasta, taitojen pilkkomisesta ja selkeästä sanallistamisesta opetustilanteessa. Mikäli lapsella on motoriikan haasteita, on alla olevien opetustyylien todettu tukevan motoristen taitojen oppimista!

Kognitiivinen ohjaustapa

Kognitiivisella ohjauksella on positiivinen vaikutus motoriseen oppimiseen. Kognitiivisessa lähestymistavassa ja ohjatussa oivaltamisessa annetaan sanallisia vihjeitä tehtävän suorittamiseen, kysellään tehtävästä ja sen vaatimuksista ja kerrotaan, miksi liike tai tehtävä tulisi suorittaa tietyllä tavalla. Ohjaaja johdattaa lapsen systemaattisesti keksimään ennalta asettamiansa tavoiteratkaisuja, joita lapsi ei tunne ennalta. 

Vaiheet:

1. Aseta toiminnalle tavoite (esim. haluan oppia heittämään palloa)

2. Tee toimintasuunnitelma (jalkojen asento, pallokäsi taakse, toinen käsi eteen tähtäämään – heitto)

3. Toiminta (suunnitelman toteuttaminen, useat toistot)

4. Suorituksen arviointi (miten onnistuin, toteutuiko suunnitelma)

"Miten saisit hyppyyn enemmän korkeutta?"

"Miten saisit vauhdin pysähtymään paremmin hypyssä?"

"Kuinka saisit pallon pysähtymään maalialueen etureunaan?"

"Kuinka suuntaat pituushypyn eteen ja ylöspäin?" 

Taidon pilkkominen

Taidon pilkkominen tarkoittaa opeteltavan taidon pilkkomista pienempiin vaiheisiin ja niiden opettelua vaihe vaiheelta, silloin kun menetelmän käyttäminen on tarkoituksenmukaista!

Esimerkki 1. Hyppynarutaituri

Hyppynarulla hyppimisen taidon harjoittelun voi aloittaa tarvittaessa vaihe vaiheelta. 1. Tasahyppy paikallaan 2. Tasahyppy paikallaan olevan narun yli 3. Liikutetaan narua maata pitkin ja hypätään yli esim. hiirenhäntä tai aaltoja. 4. Muut pyörittävät narua ja lapsi keskittyy hyppimiseen.

Katso varhaiskasvatuksen Skillilataamosta kortti 565 Hyppynarutaituri!

Esimerkki 2. Vetoketjun sulkeminen

Mikäli vetoketjun sulkeminen on lapselle haastavaa, voi aikuinen laittaa vetoketjun alkumatkan kiinni. Lapsi saa viimeistellä sulkemisen, jolloin lapsi saa toteuttaa tehtävän viimeisen vaiheen ja hänelle jää onnistumisen kokemus.

Tehtävän suorittamista edesauttaa välineen käsittelytaitojen sekä hienomotoristen taitojen harjoittelu.

Katso varhaiskasvatuksen Skillilataamosta esimerkiksi kortti 519 Pumpulipallo!

Sanalliset ohjeet tukemaan oppimista

 

Jaa artikkeli