KANNUSTA JA MOTIVOI

Motoriikan haasteiden tiedostamisen ja tunnistamisen jälkeen oikeanlaisilla tukitoimilla on merkittävä vaikutus erilaisten motoristen taitojen kehittymiseen ja oppimiseen.

Mikäli vaikeudet motorisissa taidoissa johtuvat elintavoista ja oppimisympäristöstä, kuten vähäisistä liikkumiskokemuksista tai vaikkapa ylipainosta, hyötyy lapsi monipuolisista liikunnallisista peleistä, leikeistä ja harjoitteista. Lasta tulee innostaa liikkumaan ja pyrkiä löytämään lapselle mieluisia tapoja liikkua monipuolisesti.

Sairauksista johtuvien motoristen vaikeuksien tukeminen vaatii edellisten lisäksi lapsen motivointia sekä harjoitteiden ja ympäristön mukauttamista onnistumiselle suosiolliseksi.

Motorisen oppimisen vaikeuden tukemisen tehokkaimmiksi muodoiksi ovat tutkimuksissa osoittautuneet kognitiivinen lähestymistapa sekä taidon pilkkominen.

Yleiset vinkit motoristen taitojen tukemiseen:

Kannusta! Tutkimukset osoittavat, että kannustamisella on yhteys lasten fyysisen aktiivisuuden määrään. Tsemppaaminen siis toimii!

Sovella! Menetelmissä, välineissä ja ympäristössä on paljon valinnanvaraa. Myös mielikuvat ja lapsen omat ongelmanratkaisutaidot on hyvä pitää mielessä. Mukauta rohkeasti!

Harjoita! Lapselle vaikeita osa-alueita ei tule vältellä - päinvastoin! Haastavissa asioissa toistoja tarvitaan totuttua enemmän.

Motivoi! Oppimisen kannalta olennaisinta on motivoitunut lapsi. Kaikki edellä mainitut vinkit edesauttavat lapsen motivoitumista ja johtavat hyviin tuloksiin!

Jaa artikkeli