INNOSTA KOHTI TERVEITÄ ELÄMÄNTAPOJA!

Lasten ja nuorten terveyserot ovat kasvaneet viime vuosina. Vähäinen liikunta ja liiallinen istuminen täydennettynä epäsäännöllisillä ruokailu- ja unitottumuksilla ovat omiaan heikentämään koululaisten hyvinvointia.

Ravinto, liikunta ja uni ovat kolme tekijää, joiden tasapainoinen tila muodostaa hyvinvoinnin perustan. Lasten vanhempien, varhaiskasvatuksen ja koulun antamalla esimerkillä tuetaan terveystottumuksia ja elämänhallinnan kehittymistä.

Tiedämme, että aktiiviset lapset ovat todennäköisemmin aktiivisia myös aikuisina. Innostetaan siis lapset hyvissä ajoin kohti hyvinvointia! Lisää tietoa terveellisistä elintavoista löydät osoitteesta: www.neuvokasperhe.fi