LISÄÄ LIIKETTÄ PÄIVÄÄN

Liikkuminen on lapselle luontaista, ja näin ollen sen tulisi olla luonnollinen osa lapsen arkea. Liikkumisen ei tulisi olla vain ohjattujen liikuntatuntien ja -hetkien varassa.

Aktiivisia hetkiä löytyy kaikista päivän vaiheista, esimerkiksi pyöräillen tai kävellen kuljettavista koulu- ja päiväkotimatkoista, ulkoilusta, leikkihetkistä, taukoliikunnasta ja siirtymätilanteista.

Fyysinen aktiivisuus varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatusikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä erilaisilla fyysisen kuormituksen asteilla.

Aktiivisuutta tulisi olla monenlaista pitkin päivää: vauhdikasta, reipasta ja kevyttä.

Erityisesti vauhdikkaan fyysisen aktiivisuuden määrään kannattaa kiinnittää huomiota.

                                                                                                                      Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus:

  • Liikkuminen ja hyvät motoriset taidot parantavat koulunkäynnin edellytyksiä ja uusien taitojen oppimista.
  • Lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä erilaisilla fyysisillä kuormituksilla. Aikuisten tuella, innostamisella sekä yleisellä myönteisellä kannustavalla ilmapiirillä on erittäin suuri merkitys lasten liikkumisessa, leikkimisessä, touhuamisessa, tutkimisessa sekä oppimisessa.
  • Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella lapsella on oikeus monipuoliseen, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaan liikuntakasvatukseen.
  • Henkilöstön on suunniteltava lasten ja ryhmän toiminta siten, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitys lapsen oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä toteutuu.

                                                                                                                                                    Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016

Fyysinen aktiivisuus perusopetuksessa

Liikkuminen koulupäivän aikana ei ole vain liikuntatuntien varassa, sillä aktiivisia hetkiä löytyy koulupäivän kaikista vaiheista, pyöräillen tai kävellen kuljettavista koulumatkoista alkaen. Liikuntaa tulisi tulla perusopetusikäisillä lapsilla vähintään 1-2 tuntia päivässä.

Oleellista on tunnistaa koulupäivän tarjoamat mahdollisuudet liikkumiseen: koulumatkojen, taukoliikunnan, siirtymien, välituntien, kerhojen, kotitehtävien ja toimintaympäristön hyödyntämistä aktiivisella tavalla.

"Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä."

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille

 

Kolme ideaa toiminnallisempaan päivään

Idea 1: Toiminnallinen opetus

Opetuksen toiminnallistaminen lisää opetuksen monipuolisuutta, helpottaa oppimista ja lisää liikettä päivän aikana aivan huomaamatta. Toiminnalliset opetusmenetelmät ovatkin hyvä keino passiivisuuden purkamiseen. Muista ottaa lapset mukaan suunnitteluun!

Idea 2. Reipas siirtymä - parempi mieli!

Tiesitkö, että liikkuminen koulu- ja päiväkotipäivän aikana lisää viihtyvyyttä ja takaa paremman työrauhan? Lisää liikettä siirtymätilanteiden toimintamahdollisuuksilla, tasapainoiluviivat käytäville, portaat hyötykäyttöön ja välineet käyttöön jne. Mahdollisuuksia on monia!

Idea 3. Tuunaa toimintaympäristö - pienillä muutoksilla isoja vaikutuksia!

Jo pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus lapsen koulu- ja päiväkotiviihtyvyyteen ja työskentelyyn. Tauota istumista, anna lapselle mahdollisuus työskennellä eri asennoissa, esimerkiksi seisten, lattialla maaten tai pallon päällä istuen. Kokeile tasapainotyynyä penkillä tai jumppapalloa istuimena.

Suunnittele yhdessä lasten kanssa

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä muistaa eri oppimisympäristöjen, työtapojen sekä yhteistyön tarjoamat lähes rajattomat mahdollisuudet. Harjoitelkaa työyhteisössä kuuntelemaan lasten sisältä kumpuavia ideoita ja ajatuksia. Aikuisten on hyvä muistaa, että lapset oppivat liikkumalla ja tekemällä.

Tukea ja vinkkejä liikkeen lisäämiseksi arkeen tarjoavat:

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma

Ohjelman tavoite on yksinkertainen: jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

Lue lisää!

Liikkuva koulu -ohjelma

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.

Lue lisää!