Innostun liikkumaan -hankkeen ohjausryhmä 2015-2017

Eino Havas, ohjausryhmän puheenjohtaja

johtaja

LIKES-tutkimuskeskus

 

Timo Ahonen

professori

Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

 

Marju Silander

toiminnanjohtaja

Suomen CP-liitto

 

Terhi Koivumäki

projektipäällikkö

Neuvokas perhe, Sydänliitto ry

 

Kirsi Naukkarinen

yhteyspäällikkö

Opetushallitus

 

Helena Viholainen

tutkijatohtori

Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

 

Heli Ketola

suunnittelija, varhaiskasvatus ja perusopetus

Tampereen kaupunki

 

Arja Sääkslahti

yliopistotutkija

Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto 

 

Juha-Matti Latvala

toiminnanjohtaja

Niilo Mäki Instituutti

 

Jukka Karvinen

erityisasiantuntija

Suomen Olympiakomitea