Emma & Elias -avustusohjelma

Emma & Elias -avustusohjelma (2012–2017) kokosi yhteen järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ohjelman avulla pyrittiin parantamaan yläkouluikäisten (15 vuotta) ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteita.

Innostun liikkumaan oli yksi avustusohjelman projekteista.

Emma & Elias -verkkosivut

Kouluasiaa

Kouluasiaa on tietopankki, jonne kerätään kootusti tietoa koulumaailman ilmiöistä ja järjestöjen tarjoamasta tuesta peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolleja vanhemmille.

Kouluasiaa -verkkosivut 

Hyvä kiertoon

Hyväkiertoon.fi on Emma & Elias -ohjelman verkkojulkaisu. Ohjelmaan kuuluu tällä hetkellä 30 eri järjestöjen projektia tai pitkäkestoisempaa toimintoa, jotka kaikki työskentelevät sen eteen, että lapsilla ja lapsiperheillä olisi Suomessa paremmat elinolosuhteet.

Hyväkiertoon.fi kertoo tarinoita ihmisistä ja ilmiöistä. Se kertoo myös siitä työstä, jota järjestöt ja projektit joka päivä tekevät lasten ja lapsiperheiden hyväksi.  Siitä, mitä me kaikki voimme tehdä lasten ja perheiden hyväksi!

Hyvä kiertoon -verkkosivut

Neuvolainfo

Perheiden monimuotoisuuden kohtaaminen on osa äitiys- ja lastenneuvola- sekä perhetyötä. Neuvolainfo.fi on tietopankki, jonne kerätään tietoa erilaisista lapsiperheisiin liittyvistä ilmiöistä sekä järjestöjen tarjoamista tukipalveluista lapsiperheille

Neuvolainfo -verkkosivut