Tietoa hankkeesta

Innostun liikkumaan on vähän liikkuvien lasten asialla!

Toiminnassa huomioidaan erityisesti ne lapset, joilla on motoriikan oppimisvaikeus tai lievempiä motoriikan haasteita.

Toimimme yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman, Suomen Olympikomitean, LIKES-tutkimuskeskuksen, Sydänliiton, Niilo Mäki Instituutin sekä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kanssa. Innostun liikkumaan on STEAn rahoittama ja kuuluu Emma & Elias -avustusohjelmaan.  

Hankkeen toiminta-aika ajoittuu vuosille 2013-2017.