Varhaiskasvatuksen Skillilataamo on nyt avoinna!

1.11.2017

Skillilataamo on maksuton verkkopalvelu, joka tarjoaa innostavan ja monipuolisen tehtäväkortiston liikunnan lisäämiseen ja motoristen perustaitojen harjoitteluun. Syksyllä 2017 avattiin Skillilataamoon uusi osio varhaiskasvatusikäisten lasten liikuttamiseen. Harjoitteissa huomioidaan erityisesti ne lapset, joilla on motoriikan oppimisvaikeus tai lievempiä motoriikan haasteita.

Skillikorteissa on huomioitu mm. erilaiset oppimisympäristöt ja työtavat, jolloin motoristen taitojen harjoittelu ja liikkuvaisemman arjen suunnittelu varhaiskasvattajille on tehty mahdollisimman helpoksi. Monipuoliset ja innostavat harjoitteet on jaettu liikkumis-, tasapaino- ja välineen käsittelytaitoihin. Teemataitokorteista on löydettävissä mm. leikkivarjolla tehtäviä harjoitteita, hippaleikkejä sekä jooga- ja mindfulnessharjoituksia.

Tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatuksessa liikkumisen lisäämiselle on tarvetta. Motorisesti heikkojen lasten osuus on kasvanut viimeisen 30 vuoden aikana. Skillilataamon vinkit ja leikit kannustavat jokaista lasta liikkumaan - varhaiskasvatuksesta aina perusopetukseen saakka!

Tutustu Skillilataamoon osoitteessa:

www.skillilataamo.fi