CP-liitto perustaa yksikön motoriikan oppimisvaikeuksien tukemiseen

13.3.2018

CP-liitto käynnistää STEA:n avustukseen pohjautuvan uuden yksikön toiminnan maaliskuussa. Yksikön tehtävänä on lisätä tietoisuutta motorisen oppimisen vaikeuksista eri kohderyhmille sopivassa muodossa, jotta vaikeudet tunnistettaisiin ja niitä tuettaisiin nykyistä paremmin ja johdonmukaisemmin.

Motorisen oppimisen vaikeus -yksikön kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on eri tasoisia motorisen oppimisen vaikeuksia, heidän perheensä ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset.

Motorisen oppimisen vaikeuksia on 5-6 prosentilla ihmisistä. Kaikkien lasten motorista kehitystä tulee seurata ja tukea. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikäluokastaan motorisilta taidoiltaan heikoimpaan 15 prosenttiin.

CP-liitto on tehnyt tavoitteellista työtä motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamiseksi ja tukemiseksi eri hankkeissa vuodesta 2007. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Niilo Mäki Instituutti, LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, Liikkuva koulu -ohjelma, Sydänliiton Neuvokas perhe ja Olympiakomitea. Motorisen oppisen vaikeus -yksikön toiminta pohjautuu vahvasti toimivaan yhteistyöhön edellä mainittujen sekä mahdollisten uusien yhteistyötahojen kesken.

Motorisen oppimisen vaikeus -yksikön toimipiste on CP-liiton keskustoimistossa Helsingissä. Yksikössä työskentelevät projektipäällikkö Johanna Pekkanen ja asiantuntija Pilvi Tuomola.

Lisätietoja

toiminnanjohtaja

Marju Silander

p. 040 701 4881

marju.silander(at)cp-liitto.fi